Doc. dr med. Anatol Jurczenko  

   Doc. dr med. Anatol Jurczenko jest lekarzem z 50-letnim stażem pracy. Karierę zawodową rozpoczął jako chirurg ogólny. Po kilku latach został ordynatorem oddziału ortopedycznego. Następnie przez 10 lat zajmował się pracą naukową w Instytucie Naukowo - Badawczym w Kijowie. W tym czasie napisał i obronił pracę pt. „Chirurgiczne leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów”, za którą otrzymał tytuł docenta nauk medycznych.
     W trakcie pracy w instytucie zaczął zgłębiać wiedzę o niekonwencjonalnych metodach w medycynie, m.in. o terapii manualnej, działaniu pola magnetycznego, promieniowaniu laserowym oraz o użyciu niskich temperatur. Nauczył się niekonwencjonalnych metod diagnostycznych: irydodiagnozy i radiestezji. Przeszedł szkolenia z ziołolecznictwa, homeopatii, akupunktury, stał się wybitnym terapeutą manualnym (chiropraktykiem i osteopatą). Pracując w Instytucie Doskonalenia Lekarzy, całą swoją wiedzę a w szczególności terapię manualną przekazywał lekarzom – kursantom całego Związku Radzieckiego, czym zyskał sobie sławę wśród lekarzy w całej Wschodniej Europie. Od kilkunastu lat doc. Jurczenko pracuje i kształci lekarzy oraz rehabilitantów w Polsce.
     W swojej praktyce lekarskiej wykorzystuje tradycyjne metody diagnostyki (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania laboratoryjne) i łączy je z metodami nietradycyjnymi (irydodiagnozą, metodą rezonansową wg Voll’a i Jonasza, akupunkturową diagnozą ryodoraku, radiestezją i innymi). Takie kompleksowe podejście daje możliwość całościowego określenia stanu zdrowia pacjenta, co pozwala leczyć cały organizm, a nie tylko konkretną chorobę. Jest to główna zasada medycyny holistycznej. W leczeniu, na równi z lekami i zabiegami medycyny tradycyjnej (antybiotyki, sulfonamidy, leki syntetyczne, fizjoterapia), stosuje homeopatię, zioła, akupunkturę, terapię manualną i inne metody nietradycyjne.
     W celu rozszerzenia diagnostyki, wprowadził ekspresowe badania laboratoryjne na obecność bakterii, wirusów, grzybów, CRP (w celu wyjawienia procesu zapalnego), także badanie odporności immunologicznej, stanu hormonalnego oraz oznaczenia markerów nowotworowych.
     W niektórych przypadkach na pierwszym miejscu korzysta z metod diagnostycznych, leków i zabiegów tradycyjnych, a pomocniczą rolę odgrywa medycyna niekonwencjonalna. Z kolei w innych przypadkach jest odwrotnie. Takie połączenie i uzupełnienie „sił” w walce o zdrowie chorego tworzy MEDYCYNĘ KOMPLEMENTARNĄ, której dr Jurczenko poświęcił swoją książkę „Medycyna komplementarna w walce o nasze zdrowie”. Dzięki pracy i pomocy dr Jurczenki przez 50 lat zdrowie odzyskało tysiące pacjentów.

Dr Jurczenko prowadzi Ośrodek Medycyny Komplementarnej we Wrocławiu i szkoli terapeutów przy ul. Pułaskiego 42E, tel. 713439363, kom.604285434